นโยบาย

บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาคุณภาพงาน มากกว่าปริมาณ ดังน้้นจึงกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ชัดเจน
1. บริษัทฯ รับทำเอสอีโอ ให้ลูกค้าเฉพาะกลุ่ม ห้างร้าน หรือบริษัทนิติบุคคลเท่านั้น
2. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายใช้ เทคนิคสีเทา หรือ Black Hat SEO สำหรับดำเนินการรับทำseo ใดๆทั้งสิ้น
3. บริษัทฯ จะตรวจสอบและวิเคราะห์ประวัติเว็บเป้าหมาย ก่อนที่จะแจ้งรับงานหรือไม่
4. บริษัทฯ จะส่งหรือแจ้งรายงาน (SEO REPORT) อย่างต่อเนื่อง (ดูสัญญา)
5. บริษัทฯ ออกใบกำกับภาษี VAT7 % สำหรับลูกค้าของเรา สามารถนำไปขอเครดิตภาษีได้
6. บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะสังคมโซเชี่ยลมากที่สุด

Bookmark this post: Post To Delicious! Post To Digg! Post To Furl! Post To Reddit! Post To Technorati! Post To Yahoo! Post To Stumble Upon! Post To Google! Post To Squidoo! Post To Bloglines! Post To Bookmark.it!