seoคือ

SEO เป็นตัวย่อในภาษาอังกฤษซึ่งหมายถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือค้นหาซึ่งหมายถึง "การเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์"

การค้นหาได้จ่ายค่าโฆษณา - การโฆษณาตามบริบทและมีผลการค้นหาฟรีจริง ๆ แล้วผลการค้นหาเหล่านี้ขึ้นอยู่กับ SEO โดยตรง

การเพิ่มประสิทธิภาพกลไกค้นหาประกอบด้วย:

  • การวิเคราะห์คู่แข่งและธุรกิจ
  • การเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ภายใน
  • การเพิ่มประสิทธิภาพไซต์ภายนอก
  • การวิเคราะห์
Bookmark this post: Post To Delicious! Post To Digg! Post To Furl! Post To Reddit! Post To Technorati! Post To Yahoo! Post To Stumble Upon! Post To Google! Post To Squidoo! Post To Bloglines! Post To Bookmark.it!