บริษัท บีพีเซ็นเตอร์ จำกัด

SEO-Testimonialฝ่ายตลาดบริษัท

“เดิมทีใช้บริการรับทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ ของบริษัททเวนตี้โฟร์ เฟรมเวิร์ค จำกัด และหลังจากนั้นทางบริษัทมีนโนบายซื้อแอดโฆษณา สุดท้ายได้รับคำแนะนำถึงความคุ้มค่าในการทำตลาดออนไลน์ จึงตัดสินใจใช้บริการ ปัจจุบันเว็บไซต์ของบริษัทได้ติดอันดับกลูเกิล ตามที่ต้องการ ผลการตอบรับดีมากครับ”

Bookmark this post: Post To Digg! Post To Furl! Post To Technorati! Post To Yahoo! Post To Stumble Upon! Post To Google! Post To Squidoo! Post To Bloglines! Post To Bookmark.it!